Edukacja le?na

Wyk?ad „Edukacja le?na – dlaczego musimy dozna? zachwytu nad swiatem?” – Agnieszka Pleti.

30 listopada, godz. 13.00, scena g?ówna, Hala E

ZAPRASZAMY !


Agnieszka Pleti? – redaktor naczelna Magazynu Kreda, absolwentka astronomii, mi?o?niczka homeschoolingu.

Razem z siostr? prowadzi podcast „Wi?cej ni? edukacja”. ?ona, mama kreatywnej pi?tki dzieci, które nigdy nie chodzi?y do szko?y. Dusz? artystka kochaj?ca przyrod?.