Jedz ?adnie i kolorowo

Prelekcja ?Jedz ?adnie i kolorowo – bo zdrowo” Moc kolorów- znaczenie barw w diecie.

Magda Kowalska – psychodietetyk, edukator ?ywieniowy

1 grudnia, godz. 13.40, scena g?ówna, Hala E

Zapraszamy !

mgr Magda Kowalska – psychodietetyk, edukator ?ywieniowy.

Dietetyka jest moja pasj?, odk?d sama radykalnie musia?am zmieni? w?asn? diet? zacz??am interesowa? si? ?ywieniem-praktycznym bilansowania jad?ospisòw oraz przede wszystkim psychologicznym pod?o?em nawykòw ?ywieniowych .

Pracuj? z doros?ymi i dzie?mi -zarówno tymi, którzy chc? zredukowa? mas? cia?a jak równie? z osobami normowagowymi chc?cymi zoptymalizowa? swój sposób od?ywiania . S?owo które najbardziej lubi? w swojej pracy to ?WIADOMO??- tylko poznanie i zrozumienie w?asnego cia?a pozwala osi?gn?? trwa?a zmian?.