Poprzednia Edycja

Jesienna wystawa zgromadzi?a w kieleckim o?rodku ponad 250 firm i niemal 5000 zwiedzaj?cych

W dniach od 30 listopada do 1 grudnia odby?a si? kolejna, ju? czwarta edycja targów urodowych w Kielcach. Tegoroczna wystawa by?a cz??ci? wydarzenia Slow Life Kielce. Targom towarzyszy?y warsztaty i pokazy. Istotnym elementem wydarzenia by?o Sympozjum Makija?u i Stylizacji Paznokci skierowane do profesjonalistów i osób chc?cych rozpocz?? przygod? z kosmetyk?. W ramach sympozjum odby?y si? warsztaty z makija?u permanentnego, stylizacji rz?s oraz pokaz stylizacji paznokci. Zwiedzaj?cy mogli nie tylko zakupi? produkty kosmetyczne, ale tak?e skorzysta? z profesjonalnych us?ug. W?ród atrakcji pojawi?y si?: masa?, zabiegi medycyny estetycznej, stylizacja paznokci i badania okulistyczne.

Swoj? ofert? zaprezentowa?y, m.in: Allepaznokcie, Only Smile, Magazyn Rz?sy, Okulan Mateusz Boroń, Fryzjerzy pl, Zapach Orientu, Szwedo Group, Salon Monroe, PRETTY BAR, Wy?sza Szko?a Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych, AVICENNA Oil, e-Fiore, Dr Duda.

Targom towarzyszy?y Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE, VIII Mi?dzynarodowe Targi Rzemios?a Artystycznego R?KODZIE?O oraz II Salon Produktów Ekologicznych ECO-STYLE.