Warsztaty z makija?u permanentnego

Szwedo Group organizuje warsztaty z makija?u permanentnego dla dwóch grup- osób pocz?tkuj?cych oraz ?redniozaawansowanych.

KUP BILET

Mo?liwo?? zakupu biletu w dniu wydarzenia, w kasie
do godz. 10:00 Grupa POCZ?TKUJ?CA
do godz. 14:00 Grupa ZAAWANSOWANA

Dodatkowo, na miejscu b?dzie mo?liwo?? zakupu biletu na sam wyk?ad – cena 25 z? brutto

WYK?AD – FAKTY I MITY W MAKIJA?U PERMANENTNYM (60 min)

10:30 PODSTAWOWY

14:30 ZAAWANSOWANY

Bilet upowa?nia do wzi?cia udzia?u w wyk?adzie na temat makija?u permanentnego- na miejscu istnieje mo?liwo?? dokupienia biletu na warsztaty.

Termin: 1 grudnia 2019
Grupa POCZ?TKUJ?CA: godz. 10.30-13.30
Grupa ?REDNIOZAAWANSOWANA: godz. 14.30-17.30

Miejsce: Targi Kielce, hala E, sala konferencyjna E3

Cena: 599 z? brutto
(wej?cie na targi w cenie warsztatów)

Warsztaty s? poprzedzone wyk?adami. Bilet na warsztaty uprawnia do wzi?cia udzia?u w wyk?adach. W przypadku zainteresowania samym wyk?adem jest mo?liwo?? wykupienia osobnego biletu.

WYK?AD – FAKTY I MITY W MAKIJA?U PERMANENTNYM?(60 min)

Warsztaty z makija?u permanentnego dla pocz?tkuj?cych– metoda w?oskowa Taffy (3 h)
(praca na skórkach i materia?ach- organizuje instruktor)
1. Krótki wst?p do makija?u permanentnego
2. Zapoznanie z technik? pracy – microblading
3. ?wiczenia na skórkach
4. Rozdanie certyfikatów

WYK?AD – FAKTY I MITY W MAKIJA?U PERMANENTNYM?(60 min)

Warsztaty z makija?u permanentnego dla ?redniozaawansowanych– microbdlading , ombre i kreska- technika manualna Taffy (3 h)
(praca na skórkach i materia?ach- organizuje instruktor)
1. Krótki wst?p do makija?u permanentnego
2. Zapoznanie si? z technik? pracy- microblading, ombre i kreska
3. ?wiczenia na skórkach
4. Rozdanie certyfikatów

Warsztaty poprowadz?:
Kosmetolog?Barbara Ko?odziejczyk?– instruktor makija?u permanentnego?firmy Szwedo Group metod? TAFFY – jedynej na rynku oryginalnej metody w?oskowej oraz metody ODED – najdelikatniejszej metody pigmentacji brwi, ust i kresek. W?a?cicielka trzech Salonów Monroe, autorka?wielu artyku?ów w prasie bran?owej m.in Beauty Forum.

Katarzyna K?dziora– lingeristka Szwedo Group

 

Katarzyna K?dziora- linergistka Szwedo Group

Mgr kosmetolog Barbara Ko?odziejczyk