Szkolenie: Rz?sowe modelowanie oka

Szkolenie rz?sowe Modelowanie oka
Termin:? 30 listopada, godz. 11:00-15:00
Miejsce: Targi Kielce,?Hala E, kapsu?a E3
Cena: bezp?atne

 

Szkolenie rz?sowe Modelowanie oka
Program:
– Poprawny lash mapping wzgl?dem punktów twarzy
– Stylizacje oka i ich przemodelowanie
– Analiza kszta?tu i budowy oka omówienie + ?wiczenia
– Czy warto korygowa? asymetri??
– 6 pytań dzi?ki którym dobierzesz stylizacj?
– Czy warto miesza? skr?ty?
– Kolorowe aplikacje i najcz??ciej pope?niane b??dy
– Dobór g?sto?ci,d?ugo?ci i rodzaju rz?s do wieku oraz typu urody
– Kierunkowanie rz?s
– Przyk?ady z?ych modelowań

Prowadzenie: Monika Skórska

W?a?cicielka firmy Oh La Lash zajmuj?cej si? profesjonalnymi szkoleniami z zakresu przed?u?ania rz?s, liftingu rz?s oraz farbowania i rekonstrukcji brwi. Jako certyfikowana instruktorka ma wieloletnie do?wiadczenie w tych dziedzinach. Stworzy?a innowacyjny program szkoleń z zakresu przed?u?ania rz?s, który ??czy w jednym module wszystkie metody, od 1:1 poprzez 2-3D i 4-6D, a? po mega volume. W pa?dzierniku 2019 r. pod auspicjami firmy Oh La Lash zosta?a otwarta pierwsza w Polsce roczna szko?a stylizacji rz?s Business Academy Monika Skórska.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób w wieku od 18 lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronat: