Warsztaty make-up

Warsztaty makija?u wieczorowego z technik? doklejania rz?s

?
Termin: 1 grudnia 2019, godz. 11:00-16.00
Miejsce: Targi Kielce, hala E, sala konferencyjna E2
Cena:?399 z? brutto
(wej?cie na targi w cenie warsztatów)
?
Program:
  • przygotowanie cery pod makija?, znaczenie kosmetyków piel?gnacyjnych w makija?u i jego trwa?o?ci?
  • jak dobra? kolorystyk? makija?u do typu urody klientki?
  • w?a?ciwa korekcja inperfekcji cery?
  • pokaz makija?u wieczorowego wykonany przez trenera z omówieniem technik i procesów?
  • wykonanie makija?u przez kursantki na modelkach?
  • instrukta? bie??cy trenera podczas pracy kursantów
  • omówienie technik utrwalania makija?u

Prowadz?ca: Izabela Bórzyńska

Z zawodu Technik Us?ug Kosmetycznych? oraz dyplomowany Mistrz w zawodzie wiza?ysta/stylista. Przewodnicz?ca komisji egzaminacyjnej w tym zawodzie.

W bran?y beauty dzia?a 10 lat. Prowadzi w Kielcach bardzo pr??nie rozwijaj?ce si? Studio Wiza?u, w którym odbywaj? si? lekcje makija?u, kursy, szkolenia, warsztaty oraz inspiruj?ce spotkania dla kobiet. Jest wspó?twórc? sesji i plenerów fotograficznych. Jej prace ukazywa?y si? w prasie krajowej jak i zagranicznej. (BeautyMute Magazine, Modellen Land Magazine, Pump Magazine, Moda ?lub, Made in ?wi?tokrzyskie, This Magazine). Pomys?odawca i organizator dwóch edycji akcji „Metamorfoza” dla mieszkanek regionu ?wi?tokrzyskiego. Obs?ugiwa?a pokazy mody m.in Paprocki & Brzozowski, Robert Kupisz, Waleria Tokarzewska Karasiewicz. Sympati? klientek i wspó?pracowników zyska?a dzi?ki indywidualnemu podej?ciu i zaanga?owaniu w ka?dej sytuacji.